What is a cnc machine?

What is a cnc machine?

الماس ترنم پاسارگاد

CNC is a abbreviation of computer numerical control which is translated into Persian numerical control device

The CNC machine is actually a simple machine that is programmed with code given by the operator and automatically cuts multiple times.

Providing a program with the correct math codes and logic by the operator to the cnc machine is a very sensitive and difficult task. So you need a specialist to work with this device


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دستگاه cnc چیست ؟

الماس ترنم پاسارگاد

CNC اختصار عبارت computer numerical control میباشد که به زبان فارسی دستگاه کنترل عددی , ترجمه میشود

دستگاه CNC در واقع همان دستگاه ساده ای است که با کدهایی که توسط اپراتور به آن داده میشود , برنامه ریزی شده و بصورت خودکار به دفعات متعدد , کار تراش را انجام میدهد

دادن یک برنامه با کدها و منطق ریاضی درست توسط اپراتور به دستگاه cnc  کار بسیار حساس و پردقتی است . پس برای کار با این دستگاه به کاربری متخصص نیاز است  


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *