هتل درویشی مشهد

هتل درویشی مشهد

هتل درویشی مشهد

الماس ترنم پاسارگاد

اجرای دکوراسیون داخلی هتل

Darvishi Hotel in Mashhad

الماس ترنم پاسارگاد

Interior decoration of the hotel