هتل زمرد مشهد

هتل زمرد مشهد

هتل زمرد مشهد

الماس ترنم پاسارگاد

اجرای دکوراسیون داخلی هتل

Zomorrod Hotel in Mashhad

الماس ترنم پاسارگاد

Interior decoration of the hotel