قطارشهری مشهد

قطارشهری مشهد

الماس ترنم پاسارگاد

تامین کننده شیشه های داخل قطار شهری و ایستگاه های متروی مشهد

Mashhad train

الماس ترنم پاسارگاد

Supplier of glass for urban train and metro stations in Mashhad